Bizimle iletişime geç
Bilgi Aktüel

Bilgi Aktüel

Kadınlar için 3600 Günden Emeklilik

Bilgi

4 Ocak 2019 Cuma 14:34:37

Son Güncelleme: 04/01/2019 14:45:01

Kadınlar için 3600 Günden Emeklilik

Bu makalede 3600 günden bayanların emekliliği hakkında gerekli ayrıntılar yer alacaktır. Emekli olunacak yaşa gelmiş ancak prim gününü dolduramamış kadın çalışanların emekli olabilmeleri için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan sigortalı bireyler, şirketlerinden veya kurumlarından ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilme haklarına sahip olacaklardır.

Kadınlarda 3600 günden emeklilik şartları altta sıralanmıştır:

 • 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması gerekir.
 • En az 3600 gün primin ödenmiş olmazı gerekir.
 • Altta belirtilen yaş şartını sağlamış olması gerekir.
 • Altta belirtilen sigorta girişi şartını sağlamış olması gerekir.

Yaş Şartı

15 yıllık sigorta süresini dolduran ve 3600 prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarihlere göre yaş şartının sağlanması lazım. 3600 günden kadınlarda emeklilik yaşı 2019:

 • 05.2002’den önce şartları sağlayanlar 50 yaşında
 • 05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 52 yaşında
 • 05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında
 • 05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 56 yaşında
 • 05.2011’den sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında

Sigorta Girişi Şartı

Kadın veya erkek fark etmeksizin aşağıda yer alan tarihlerde sigorta girişini yapanlar belirtilen prim gününü tamamlamış olması gerekir.

 • Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılanlar 3600 prim gününden yararlanabilir.
 • Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden sonra yapılanlar 4500 prim gününden yararlanabilir.
 • Sigorta girişi 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra yapılanlar 5400 prim gününden yararlanabilir.

Yani, 3600 günden emekli olunabilmesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin başlatılmış olması gerekir.

Maaşlar

Kadın sigortalıların 3600 günden emekli olabilmeleri durumunda alacakları maaşlarda hizmette geçen sürenin hangi yıllar içerisinde olduğu büyük bir önem arz etmektedir. Alt bölümde sade bir dille durumlar sıralanmıştır (paylaşılan veriler ortalama tutarlardır):

 • Hizmetin tamamının 31 Aralık 1999 öncesi yapılmış olması durumunda 1400 ile 1600 TL arasında maaş alınabilmektedir.
 • Hizmetin ağırlıklı kısmı 31 Aralık 1999 öncesi bir kısmının da 1 Ocak 2000 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olması durumunda 1200 ile 1400 TL arasında maaş alınabilmektedir.
 • 31 Aralık 1999 öncesi ve 1 Ocak 2000 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında yapılan hizmetin birbirine yarı yarıya denk düşmesi durumunda 1000 ile 1200 TL arasında maaş alınabilmektedir.
 • Hizmetin en fazla çalışan süresinin 2008’den sonra olması durumunda 800 ile 1000 TL arasında emekli maaşı alınabilmektedir.

Tekrar İş Hayatına Dönülebilir Mi?

3600 günden dolayı emekliliğini isteyen şahısların tekrar iş hayatına dönmek istemleri durumunda kanunen bir engel bulunmamaktadır. Aynı zamanda ikinci kez işe giren sigortalı bireyin tekrar kıdem tazminatında bulunma hakkı vardır.

Kıdem Tazminatı

3600 günden bayanların emeklilik şartları sağlanırsa ve sigortalı iseler, ayrılacakları şirketten kıdem tazminatı isteğinde bulunabilirler. Kıdem tazminatı alınabilmesi için de bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

 • 3600 prim günü doldurulmuş olması gerekir.
 • 15 yıllık sigorta süresi geçirilmiş olması gerekir.
 • Emeklilik yaşını doldurmamış olması gerekir.
 • Kıdem tazminatının verilebilmesi için en az son bir yılın işyerinde geçirilmiş olması gerekir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatı alma işlemi basit iki adımdan oluşmaktadır. İlk olarak bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne gidilerek kıdem tazminatı alabileceğine dair bir yazı alınmalıdır.

İkinci olarak çalışılan işyerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan kıdem tazminatı yazısı ile birlikte bir dilekçe de verilmesi gerekmektedir. Alt bölümde dilekçenin nasıl yazılması gerektiği anlatılmıştır.

Dilekçenin Yazılışı

Dilekçenin sağ üst bölümüne tarih atılmalıdır. Dilekçe bitirildiğinde alt bölüme şahsın adı, soyadı, imzası ve adresi yer alması gerekmektedir. İçerisine yer alması gereken örnek bir içerik alt bölümde yazılmıştır. Dilekçenin içerisine Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan kıdem tazminatının koyulması gerekmektedir.

Dilekçe içeriği:

…………………………… Şirketi’ne/Müdürlüğü’ne

Şirketinizde ….. /….. /….. tarihinden bu yana ……………… sigorta sicil numarası ve …………. T.C. Kimlik Numarası ile 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaktayım. 1475 sayılı iş kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasına eklenen 5 numaralı bent gereği, ………. /. …/201… tarihi itibariyle, 15 sene sigortalılık süresi ve en az 3600 prim günü ödeme süresini tamamladığımdan dolayı iş akdimi sonlandırıyorum.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinin 1. fıkrasının 5 numaralı bendi gereği tarafıma kıdem tazminatımın ödenmesini rica ederim.

Saygılarımla

İşverenin Kıdem Tazminatının Ödenmemesi Durumunda

İşçinin kıdem tazminatını alabilme hakkı olmasına rağmen ve gerekli dilekçeyi işyerine iletmesine rağmen tazminat ödenmiyor ise işyerine bir ihtarname gönderilmelidir. Bu ihtarname noter aracılığı ile gönderilmelidir. İşveren tazminatı ödemek istememesi durumunda iş mahkemesine dava açarak kıdem tazminatı alınabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İlk olarak kıdem tazminatının son çalışılan işyerinde geçirilen çalışma süresi çerçevesinde alınacağı bilinmelidir. Örneklendirecek olursak 1997 yılında işe başlayan bir birey 17 yıllık süre zarfında 4 şirket değiştirmiştir. Son yıl çalışılan şirkette 4 yıl geçirilmiştir. Verilecek olan kıdem tazminatı 4 yıl olarak son çalışılan şirketten alınabilir.

Ayrıca kıdem tazminatının alınabilmesi için en az bir son firmada çalışılmış olması gerektiği de unutulmamalıdır.

Kıdem tazminatı, işi bırakış tarihinde sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’nda kayıtlı olan brüt kazancı üzerinden hesaplanır.

Bu makale içerisinde; 3600 gün bayanlarda emeklilik nasıl olur ve detayları üzerinde duruldu, işten ayrılma durumunda kıdem tazminatının nasıl etki yapacağından, şartlarından ve ödenmeme durumunda işçinin yapması gerekenlere değinildi.

 

Yorum yapmak için tıkla

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Bilgi

Yeni Haberler

Yukarı